Centrum przetwarzania danych MaxSafeData to nowoczesne i spełniające najwyższe wymogi bezpieczeństwa centrum przetwarzania danych zbudowane w oparciu o High Protection Cage (HPC). HPC jest specjalistyczną komorą zapewniającą bezpieczeństwo danych przechowywanych w postaci cyfrowej certyfikowaną przez European Certification Board Security Systems. Dostarczone przez nas rozwiązanie zostało zastosowanie w takich strategicznych jednostkach jak Centralny Węzeł Teleinformatyczny Straży Granicznej (serwerownia państw układu z Schengen), Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne w Warszawie, serwerownia Daimler AG dedykowana dla systemu Carsharing car2Go.

MaxSafeData oferuje usługi:
- kolokacji (szaf i serwerów),
- backup'u danych.

Pomieszczenie serwerowni MaxSafeData jest zbudowane i certyfikowane zgodnie z wymaganiami normy EN 1047-2 pod nadzorem ECB*S (European Certification Board Security Systems) co gwarantuje bardzo wysoką odporność ogniową, elektromagnetyczną, ochronę przed dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy, wnikaniem obcych ciał stałych, szkodliwymi skutkami wnikania wody klasy IP65. Zastosowana komora bezpieczeństwa High Protection Cage jest produktem szwajcarskiej firmy SwissTe GmbH.

Dzięki tak wysokiej certyfikowanej klasie bezpieczeństwa oraz zastosowaniu dodatkowych, typowych dla serwerowni zabezpieczeń, Centrum Przetwarzania Danych MaxSafeData doskonale nadaje się do przechowywania i przetwarzania danych wrażliwych takich jak dokumenty państwowe i samorządowe, dane biznesowe, dokumentacja medyczna.

info
de en poland